آخرین مقالات ترجمه شده خارجی:پيشايندهاي موثر در فعالسازي شبكه اجتماعي

در این مقاله سوال اصلی پژوهشگران این است که؛ احساسات لحظه ای افراد قدرتمند چگونه بر ارتباطات شبكه اجتماعي آنها تاثير مي گذارد؟ به همین منظور محققین سه مجموعه داده در اين تحقيق گرد آوری کرده اند که نشان مي دهد؛ تجربه عواطف مثبت، منجر به فعالسازي شناختي (ذهني) ساختارهاي شبكه اجتماعي بزرگتر و ارتباطات پراكنده تر مي شود. در حاليكه در مقابل، عواطف منفي موجب مي شود تا ساختارهاي شبكه اجتماعي كوچكتر و تكراري فعال شوند. همچنين بر اساس نتايج نظرسنجي اجتماعي عمومي، يك رابطه مقدماتي بين عواطف مثبت و فعال سازي ساختارهاي شبكه بزرگ و متنوع به دست آمد. به منظور تفكيك رابطه عللي-معلولي در اين مطالعه دو آزمايش انجام شد كه در آنها شركت كنندگان به طور تصادفي در معرض تجربه عواطف مثبت يا منفي قرار گرفتند كه نتايج هر دو  بررسي رابطه احتمالی موجود ميان عواطف و فعالسازي شبكه شناختي (ذهني) را تاييد كردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>