چرا تازه ‌واردان در جوامع مجازی مشارکت دارند؟ تئوری مدیریت ارتباطی و یکپارچگی خودمختاری

این تحقیق نمونه‌ای را پیشنهاد و آزمایش می‌کند که سوابق رفتاری مشارکت تازه‌واردان در جوامع مجازی را خلاصه و تأثیرات میانه‌روی و تعدیل را ترکیب می‌کند. براساس اطلاعات به دست آمده از دو دوره زمانی متفاوت همچنین اطلاعات رفتاری هدف٬ اجرای ترکیبی نیازها برای استقلال، در ارتباط بودن و رقابت هویت اجتماعی شناختی تازه واردان را مشخص می‌کند، که این مسئله‌ بعدها از طریق تعهد عاطفی و اعتماد به نفس جمعی بر روی رفتار مشارکتی تأثیر می‌گذارد. از بین این سه نیاز، استقلال بیشترین تأثیر را بر روی هویت اجتماعی شناختی اعمال می‌کند. بعلاوه رضایتمندی ارتباطی بین آگاهی اعضای گروه و تعهد مؤثر را متعادل می‌کند٬ که کمک می‌کند به توضیح اینکه چرا تازه واردانی با سطح بالای آگاهی اعضای گروهشان نمی‌توانند با یک گروه اجتماعی خاص پیوستگی داشته باشند. در کل با ترکیب تئوری خود مختاری و تئوری مدیریت پیوستگی٬ این تحقیق یک پایگاه تبینی برای رفتار مشارکتی تازه واردان بنا نهاده است. مؤسسان با مباحث مرتبط مدیریتی نتیجه‌گیری می کنند و معانی ضمنی این یافته‌ها را مورد تحقیق قرار می‌دهند.

حدود انصاف و اخلاق: حاصل جمع عدالت آنلاین و ارزش ایجاد همکاری در جوامع مجازی

با وجود اینکه ایجاد روابط بلند مدت موفق در جوامع مجازی از اهمیت بالایی بسزایی برخوردار است، مطالعات اندکی هم در زمینه ایجاد رفتارهای همکاری و هم در زمینه ارزش های فرا نقشی از منظر نظریه تبادل اجتمای و نظریه برابری انجام گرفته است. به همین دلیل، در این پژوهش پنج برداشت از عدالت اجتماعی در این مدل بررسی و نقش واسط های «احساس کمیته مجازی» را بین مقدمات عدالت آنلاین هم در زمینه رفتارهای همکاری و هم در زمینه ارزش ایجاد درآمد بررسی شده است. (که توسط سهم دانش و رفتار شهروندی جامعه آنلاین به ترتیب منعکس شده است). این پژوهش به صورت تجربی این مدل را با استفاده از داده ها از ۲۷۸ نفر از اعضای کمیته مجازی آزمایش و بررسی نموده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که دریافت عدالت آنلاین منجر به ارزش رفتار همکاری از طریق حس اجتماعی مجازی می شود. این یافته ها چندین مفهوم متعدد برای جنبه های آکادمیک و کاربردی را منعکس می کند.

کشف گروه‏های پر سود برای بازاریابی در جوامع مجازی: یک رویکرد یکپارچه

با استفاده از تکنولوژی‏های محاسباتی مناسب، شرکت‏ها با سهولت و راحتی بیشتری داده‏های مربوط به شبکه‏ی مصرف‏کننده را به دست می‏آورند. امروزه بازاریابان علاقمند به شبکه‏های اجتماعی بازاریابی برای بازاریابی شفاهی هستند، اما آنها در گذشته توجه چندانی به اهمیت درک ساختارهای شبکه نشان نمی دادند (وان دن بالت و ویتس، ۲۰۰۷). به همین دلیل، این پژوهش رویکرد یکپارچه‏ای- تحلیل شبکه‏ی اجتماعی و فنون وب‏کاوی- را پیشنهاد می‏دهد که از آن طریق بازاریابان بتوانند گروه‏های پر سود را در جوامع مجازی کشف کنند. این تحقیق نشان می‏دهد که چگونه یک چارچوب مورداستفاده در شبکه‏های اجتماعی می‏تواند برای ساخت یک سامانه‏ی توصیه‏گر و فراهم کردن مثالی برای کاربردهای بازاریابی شبکه‏ی اجتماعی استفاده شود. روش پیشنهادی به روش‏های تحقیق بازاریابی در شرایط جمع‏آوری داده‏ها و تحلیل کمک می‏کند. رویکرد یکپارچه یک برازش خوب است که داده‏های شبکه‏ی اجتماعی را در جوامع مجازی تحلیل می‏کند. این تحقیق کاربردها و مفاهیم مدیریتی را با آنچه بازاریابان می‏توانند به طور مؤثر در جوامع مجازی به مصرف‏کنندگان برسانند و با آنها ارتباط برقرار کنند، پیشنهاد می‏دهد.

واژگان کلیدی: جامعه‏ی مجازی، بازاریابی شفاهی (WOM)، تحلیل شبکه‏ی اجتماعی (SNA)، وب‏کاوی، سامانه‏ی توصیه‏گر، تبلیغات

آخرین مقالات ترجمه شده خارجی: چرا مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند

سایت‌های شبکه اجتماعی (SNS) که با سرعت در حال پیشرفت هستند، رسانه‌هایی اصلی هستند که مردم از طریق آن‌ها شبکه های شخصی آنلاین خود را در سال‌های اخیر گسترش داده اند. این تحقیق نظریه انگیزش و رویه های  شبکه را برای توضیح اینکه چرا مردم عضو SNS می‌شوند به کار می‌برد. این تحقیق از پرسش‌نامه آنلاین برای انجام تحقیق عملی استفاده کرده و داده  جمع‌آوری، تحلیل شده از ۴۰۲ نمونه از طریق رویکرد نمونه سازی معادله ساختاری (SEM) آنالیز می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند؛ “لذت” اثرگذار ترین عامل استفاده مداوم مردم از SNS است که گروهی از همسالان و ذینفع ها آن را دنبال می‌کنند. گروهی از همسالان و مکمل های دریافت شده اثر عمیق‌تری نسبت به اعضایی دارند که منافع را دریافت می‌کنند(مفید بودن و لذت). این مقاله تحلیل انبوه را از طریق جنسیت انجام می‌دهد و تفاوت‌های قابل توجهی در هر دو گروه همسالان و اعضا بین مردان و زنان پیدا کرد. تعداد همسالان عامل مهم تأثیرگذار در توجه مداوم  به استفاده برای زنان و نه مردان است. تعداد اعضا اثر خاصی روی تفریح مردان ندارد. یافته ها نشان می دهد که تفاوت جنسیتی اثرات مختلفی ایجاد می کنند. کاربرد تحقیق و بحث منابعی را برای اپراتورهای SNS  در بازاریابی و عملکرد فراهم می کند.

آخرین مقالات ترجمه شده خارجی:تحلیل توصیفی از تعهد مصرف کننده در انجمن های برند مجازی

با وجود کاربرد بسیار زیاد عبارت انجمن های برند مجازی، معنای نظری و عمیق این عبارت در ادبیات تا کنون شرح داده نشده است. محققین در این پژوهش از روش تحقیق شبکه ای برای بررسی ماهیت و هدف بکارگیری مصرف کننده در محیط انجمن های برند آن لاین استفاده کرده اند. این روش می تواند نشان دهنده ی ماهیت دینامیکی تعهد مصرف کنندگان باشد که در سطوح مختلف در دوره های زمانی متفاوت بررسی شود. با این وجود فرآیند تعهد مصرف کننده شامل زیرمجموع هایی است که در آن تجربه ی تعامل مصرف کننده در جوامع برند آن لاین وجود دارد، از طرفی ارزش ها میان شرکت کنندگان جامعه مشخص میشود. بنابراین مصرف کنندگان متعهد و وفاداری، رضایت و قدرت، ارتباطات، پیوند احساسی و تعهد بیشتری به برند خواهد داشت.

آخرین مقالات ترجمه شده خارجی:پيشايندهاي موثر در فعالسازي شبكه اجتماعي

در این مقاله سوال اصلی پژوهشگران این است که؛ احساسات لحظه ای افراد قدرتمند چگونه بر ارتباطات شبكه اجتماعي آنها تاثير مي گذارد؟ به همین منظور محققین سه مجموعه داده در اين تحقيق گرد آوری کرده اند که نشان مي دهد؛ تجربه عواطف مثبت، منجر به فعالسازي شناختي (ذهني) ساختارهاي شبكه اجتماعي بزرگتر و ارتباطات پراكنده تر مي شود. در حاليكه در مقابل، عواطف منفي موجب مي شود تا ساختارهاي شبكه اجتماعي كوچكتر و تكراري فعال شوند. همچنين بر اساس نتايج نظرسنجي اجتماعي عمومي، يك رابطه مقدماتي بين عواطف مثبت و فعال سازي ساختارهاي شبكه بزرگ و متنوع به دست آمد. به منظور تفكيك رابطه عللي-معلولي در اين مطالعه دو آزمايش انجام شد كه در آنها شركت كنندگان به طور تصادفي در معرض تجربه عواطف مثبت يا منفي قرار گرفتند كه نتايج هر دو  بررسي رابطه احتمالی موجود ميان عواطف و فعالسازي شبكه شناختي (ذهني) را تاييد كردند.

آخرین مقالات ترجمه شده خارجی:فرآیندتصمیم گیری مصرف کننده در بازاریابی موبایلی

این مقاله به ورود چشمگیر تلفن همراه در جهان امروز که دامنه ی وسیعی از فعالیت های بازاریابی سیار را عرضه می کند می پردازد. همچنین تاکید می کند، موفقیت این روند (بازاریابی از طریق تلفن های هوشمند همراه) به رضایت مندی مصرف کننده بستگی دارد که به صورت فعال این تبلیغات را دریافت کرده بر اساس نیازهای خود بتواند بازخوردهای مناسب و در خوری را به فرستنده پیام ارسال کند. در نتیجه، شناسایی و فهم عواملی که بر (رفتار) بازخورد مصرف کننده از طریق ابزارهای همراه تأثیر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

پژوهشگران در این تحقیق یک نمونه ی سه مرحله ایی از بازخورد مصرف کننده را از طریق ابزارهای همراه تحلیل می کنند که این نمونه در یک شرکت ایجاد روند بازاریابی سیار مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مصرف کنندگان برای دو عنصر ارزش سودمندی، و سرگرمی یک پیام اهمیت قائل هستند.

آخرین مقالات ترجمه شده خارجی:فرآیندتصمیم گیری مصرف کننده در بازاریابی موبایلی

 

این مقاله به ورود چشمگیر تلفن همراه در جهان امروز که دامنه ی وسیعی از فعالیت های بازاریابی سیار را عرضه می کند می پردازد. همچنین تاکید می کند، موفقیت این روند (بازاریابی از طریق تلفن های هوشمند همراه) به رضایت مندی مصرف کننده بستگی دارد که به صورت فعال این تبلیغات را دریافت کرده بر اساس نیازهای خود بتواند بازخوردهای مناسب و در خوری را به فرستنده پیام ارسال کند. در نتیجه، شناسایی و فهم عواملی که بر (رفتار) بازخورد مصرف کننده از طریق ابزارهای همراه تأثیر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ارائه الگویی جهت تبیین عوامل موثر بر رفتار شهروندی در جوامع مجازی

رفتار شهروندی از دیرباز مورد توجه محققین همچنین سازمان ها بوده است. همچنین اهمیت رو به رشد این رفتار در محیط های مجازی بخصوص جوامع مجازی توجه پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است. یکی از موارد توجه در این موضوع عوامل موثر در رفتار شهروندی در جوامع مجازی است که نیازمند بررسی بیشتر است. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده عوامل تاثیر گذار در رفتار شهروندی در جوامع مجازی مورد بررسی قرار گیرد همچنین مدلی مفهومی در این زمینه با توجه به بررسی ادبیات ارائه گردد.

نقش تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی

امروزه نه تنها پژوهشگران بلکه بازاریابان و صاحبان کسب و کار در زمینه های مختلف توجه ویژه ای به بحث تبلیغات شفاهی الکترونیک و جوامع مجازی دارند. از این رو در این مقاله هدف بررسی نقش تبلیغات شفاهی الکترونیک در جوامع مجازی و تاثیر فرهنگ محلی بر رفتار خرید مصرف کنندگان در این محیط ها است. در این بررسی نشان داده شد، تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مشتریان در جوامع مجازی تاثیر گذار بوده است، همچنین تفاوت قابل توجهی بین تبلیغات شفاهی الکترونیک و سنتی وجود دارد. در نهایت تاثیرات فرهنگی با توجه به ادبیات مرور شده بر تبلیغات شفاهی الکترونیک بررسی گردید.